Privacy statement

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 22 november 2021.

Wij hebben een aantal persoonsgegevens van je nodig wanneer je bijvoorbeeld lid wordt, een bestelling doet, onze gym bezoekt of met een andere activiteit van U Move meedoet. Ook van activiteiten op onze website, https://umove-uden.nl/, kan informatie worden verzameld.

Jouw privacy is van groot belang. Wij gaan zorgvuldig om met opslag, verwerking en beveiliging van jouw gegevens. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn waarbij wij ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement leggen wij uit waarom wij deze gegevens nodig hebben en wat wij hiermee doen.

De persoonsgegevens die wij opslaan en verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Bankgegevens
 • Informatie rondom jouw bezoek aan onze gym (bezoektijden en lessen)
 • Transactiegegevens uit bestellingen
 • IP-adressen besturingssysteem, type browser en tijdstempels

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Een lidmaatschap aanmaken in SportBit Manager
 • Informatie verstrekken via offline en/of online kanalen
 • Producten leveren
 • Onze dienstverlening verbeteren (bijvoorbeeld een persoonlijk aanbod)
 • Binnengekomen vragen beantwoorden
 • Facturen opstellen, versturen en verwerken
 • Eventueel informatie met betrekking tot nieuwe diensten en/of producten verstrekken
 • Voldoen aan onze verplichtingen die voortkomen uit overeenkomsten die wij met jou hebben afgesloten

In het online portaal krijg je toegang tot een omgeving waar je zelf instellingen bepaalt voor de online dienst(en). Hiermee houden wij met jouw toestemming bij welke activiteiten je wanneer hebt uitgevoerd zodat daar bewijs van is. Dit behelst onder ander jouw sportprestaties ten behoeve van performance tracking en e-mailadres. Deze informatie wordt tot zes maanden na het einde van de dienstverlening bewaard.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Wij verkopen, verhandelen en verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Met het accepteren van dit privacy statement stem je ermee in dat wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die wij gebruiken voor het aan jou (uit)leveren van onze producten. Jouw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gedeeld indien wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Foto’s en video’s

In onze gyms maken wij regelmatig foto’s en/of video’s van onze trainingen, leden en evenementen.
Deze beelden worden gebruikt om waarheidsgetrouwe content te plaatsen op onze eigen website en social media kanalen. Als je gebruikmaakt van onze faciliteiten, stem je ermee in dat we beelden waarop jij staat voor genoemde doeleinden mogen gebruiken voor publicitaire, communicatieve en marketing doeleinden, tenzij je van tevoren nadrukkelijk schriftelijk hebt aangegeven dat je dit niet wilt. Mocht het toch voorkomen dat je op beeld staat terwijl je dit niet wilt en dit voorafgaand aan de activiteit schriftelijk hebt doorgegeven, dan kunnen wij jouw foto op verzoek alsnog zo spoedig mogelijk verwijderen. In SportBit wordt tevens jouw profielfoto gebruikt ter personalisatie van het account.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een manier om een gebruiker van een website te herkennen aan de hand van een bestand dat op het gebruikte apparaat wordt geplaatst. Daarnaast zorgt een cookie ervoor dat je ingelogd blijft zolang je de site gebruikt.

Wij gebruiken dergelijke cookies voor de volgende doeleinden:

 • Het functioneren van de site (bijvoorbeeld om in te loggen op je persoonlijke account)
 • Websitegebruik analyseren (bijvoorbeeld het gedrag van bezoekers op onze website)
 • Personalisatie van de website door om jou als online bezoeker te herkennen als je terugkeert naar onze website
 • Naar inzien van U Move, jou voorzien van relevante informatie op onze website, social media kanalen, via ons e-mailsysteem, MailChimp en/of via onze andere communicatie-uitingen (bijvoorbeeld online campagnes)

Als je het gebruik van cookies op onze website wilt beperken of verwijderen, kun je dit aanpassen in je browserinstellingen. De help-functie van je browser geeft hierover meer informatie. Daarnaast kun je meer informatie vinden door op internet te zoeken naar ‘cookies verwijderen’. Elke e-mail bevat de optie om je af te melden van dergelijke e-mails.

Jouw rechten

Je hebt altijd recht op inzage van de persoonsgegevens die U Move van jou bewaart. Als deze gegevens onjuist mochten, zijn kun je ons helpen deze te corrigeren. Daarnaast heb je het recht U Move te vragen je persoonsgegevens te verwijderen, om deze op een gegevensdrager aan jou ter beschikking te stellen of bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik. Dergelijke verzoeken worden altijd gehonoreerd. Je kunt genoemde rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het contactadres van U Move met het betreffende verzoek waarin je duidelijk vermeld wie je bent, zodat wij de juiste gegevens kunnen aanpassen of verwijderen.

Hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is voor realisatie van de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken. Nadat jij jouw lidmaatschap hebt opgezegd, worden jouw gegevens maximaal 2 jaar bewaard.

Beveiliging

Beveiliging van jouw gegevens is voor ons van groot belang. Wij doen ons uiterste best om de nodige maatregelen te treffen om te waarborgen dat de verwerking en opslag van jouw persoonsgegevens plaatsvindt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Autoriteit Persoonsgegevens

Ook wanneer je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, helpen wij jou graag. Meld dit altijd eerst bij ons, zodat wij direct samen met jou kunnen nagaan hoe we de klacht zo goed mogelijk kunnen oplossen. Op grond van de privacywet heb je daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Aanpassingen

Wanneer onze online dienst wijzigt, kan het zijn dat wij het privacy statement moeten aanpassen. U Move behoudt zich het recht voor om haar privacyverklaring aan te passen en te wijzigen. Wij doen ons best om wijzigingen zo spoedig mogelijk kenbaar te maken. Als je toch vragen hebt, kun je natuurlijk contact met ons opnemen.

Contact

U Move
Adres: Parallelweg 34, 5402 GL, Uden
Inschrijvingsnummer handelsregister KVK: 55034748
E-mailadres: info@umove-uden.nl